Voksenkor

Voksenkoret har godt 25 medlemmer. Der er ingen aldersbegrænsning!

Koret synger til søndagsgudstjenester 3-4 gange om året, til højtidsgudstjenester og til koncerter både i kirken og andre steder. 2 gange om året har vi syng sammen aftner i kirken; majsangaften og adventssangaften. Her medvirker koret også.

Vi vægter det sociale samvær i koret lige så højt som at synge.

Øver tirsdage kl. 19.00 - kl. 21.00.

Yderligere information fås ved henvendelse til Hjallese Kirkes organist og korleder Svetlana Prip på tlf. 4062 2759.