Navneændring

Anmeldelse af navn og navneændring sker med NemID på www.borger.dk

Den nye navnelov, der trådte i kraft 1. april 2006 betyder bl.a.:

Frie efternavne

Det er muligt at antage et efternavn, selv om det ikke findes i slægten i forvejen. Betingelsen er, at mere end 2000 personer her i landet hedder det. På nuværende tidspunkt findes der 165 frie efternavne.

Samme efternavn

Man kan antage sin ægtefælles efternavn ved vielse. Samboende kan tage fælles efternavn, hvis mindst en af følgende betingelser er opfyldt:

at parret har boet sammen i mindst 2 år
at parret har et fælles barn, som har eller skal have efternavnet.

 

Mellemnavn som efternavn

Et mellemnavn kan antages som efternavn. Det er her nødvendigt at skelne mellem et fornavn og et mellemnavn. Mange mennesker har mere end et fornavn. Et navn bliver altså ikke automatisk til et mellemnavn, fordi det står mellem første fornavn og efternavnet.

Navnet skal kunne karakteriseres som mellemnavn (og evt. efternavn) i slægten, og man skal hedde det med rette - det vil sige, at navnelovens regler blev fulgt, da man fik navnet.    

Frie efternavne kan ses på www.familieretshuset.dk  

Ansøgning om navneændring skal foregå digitalt på www.borger.dk

 

Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan du ændre dit eget eller dine børns navne. Både fornavn og efternavn kan ændres efter navneloven.