Menighedsråd

Seneste konstituering af menighedsrådet:

Formand:  Bente Ladegaard Jakobsen   -  Tlf. 27 38 56 53

Næstformand: Kaj Oluf Jensen               -  Tlf. 29 47 15 07 

Kasserer: Kaj Wegner Petersen      -  Tlf. 93 91 24 45

Kirkeværge: Kaj Wegner Petersen  -  Tlf. 93 91 24 45

Kontaktperson: Merete Færk Lønborg      -  Tlf. 28 57 27 52    &  Kirsten Oldmark-Hansen

Øvrige medlemmer:

Gudrun Wegner Petersen

Jytte Ravn Laugesen

Niels Jørgen Olesen

Henning Erik Grøn

Ernst Villy Andersen

Fritz Thue Rasmussen

Ingrid Kallehauge Larsen

 

Sognepræst Lisbeth Petersen            Tlf. 6615 2832 - Mail: LIPE@KM.DK           

Sognepræst Anders Aastrup               Tlf. 2961 3463 - Mail: AAAJ@KM.DK            

Sognepræst Karina Aallmann             Tlf. 2256 2096 - Mail: KMAA@KM.DK          

 

Rådets valgte stedfortrædere

Jacob Styker Hemberg

Kurt Vestergaard