Fødsel

Fødselsanmeldelse

Et barn skal fødselregistreres. Jordemoderen udtager personnummer og registrerer fødslen og der sendes advis til bopælssognet. Er forældrene ikke gift, skal der indgives omsorgs- og ansvarserklæring. Sognet har kompetence til at registrere faderskab indtil 14 dage efter barnets fødsel, derefter overgår kompetencen til Familieretshuset.

Ved hjemmefødsel anmelder jordemoderen fødslen. Anmeldelsen sendes til morens bopælssogn eller i Sønderjylland til kommunen.

Sådan gør du omsorgs- og ansvarserklæring

Log på  www.borger.dk  med NemID
Udfyld formularen
Send anmeldelsen.

Først når du har underskrevet med din digitale signatur er anmeldelsen afsendt. Den forælder, der ikke udfylder anmeldelsen, vil modtage en besked på sin private mail. Denne indeholder et link, man skal gå ind på og med sin NemID underskrive anmeldelsen og dermed bekræfte faderskabet og den fælles forældremyndighed.