Filmstudiekreds

Filmstudiekreds v. Anders Aastrup flg. torsdage kl. 19.00

13. oktober     : Vi ser filmen "Stille lys"

10. november : Vi ser filmen "Coda"

PRIS: Kr. 35 for kaffe og brød  

TILMELDING: Ikke nødvendigt.