Klokketårn

På kirkens nordvestside findes det fritstående klokketårn, hvis placering er bestemt af tre meget gamle træer på grunden. Tårnet har to kirkeklokker, hhv. 650 og 380 kilo. Hver klokke har en inskription: 

Klokke 1: Du ene ville os/ så bryd dog vores trods/ vær os (Ole Sarvig)

Klokke 2: Om troskab og ret vil jeg synge/ for dig Herre vil jeg synge (Salme 101)