Store bededag

Bededag 4. fredag efter påske

08-05-2020

 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham! Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!«

Matthæusevangeliet 7,7-14

”Bed, så skal der gives jer; søg, så skal i finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.”

Bedre tekst kan ikke fås på sådan en fin forårsdag i maj, hvor vi fik en større åbning af vores samfund efter nedlukningen 13. marts.

I skrivende stund har ved jeg ikke hvor meget der åbnes, men alle håber på så meget som mulig med sprit og afstand.

Jeg kommer lige fra Nordskovens friskole, hvor jeg har haft konfirmandundervisning. Friskole er en friskole med specialundervisning, hvor alle årgangene har begyndt i skolen.

Så de 7 elever fra 7. klasse er atter begyndt på konfirmationsforberedelsen. Det glæder jeg mig meget over. De store klasser fra Hjallese sogn er ikke begyndt endnu, men vi håber også her i næste uge.

Jeg gennemgik kirkeåret med de mange helligedage i første halvdel af året, som vi kalder den festlige del af kirkeåret, mens anden halvdel af året er det festløse årstid. Trinitatis søndage afbrydes kun en gang i løbet af det festløse halvdel af året, nemlig Alle Helgens dag som konfirmanderne kun kender som halloween efter amerikansk forbillede.

De onde ånder skal skræmmes væk, siger konfirmanderne. I kirken siger vi, at vi mindes dem, vi har taget afsked med i løbet af det forgangne år.

Stor bededag beder vi om at Gud vil lytte til os og at han vil give os gode gaver. De gode gaver kunne jo så være at vi bliver fri for corona og at samfundet nu endelig kan åbnes mere op i næste uge.

Derfor: Alt, hvad i vil, at mennesker skal gøre for jer, det skal i også gøre mod dem.

Dette helt centrale sted i bibelen kalder vi, den gyldne regel.

En regel der ville overflødiggøre enhver ufred, krig, uvenskaber. Hvis alle ville overholde den ene og enkle regel ville der ikke være krig i verden, eller ufred i familien.

Men som alle ved er det ikke altid lige let at overholde. Men prøve på det kan alle.

Eller som Johannes døber prædiker i ørkenen: Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær.”

 

De der levede dengang på Jesu tid håbede på at der skulle ske noget stort meget snart.

Vi kalder det nærforventningen om nye og bedre tider, eller ligefrem at Paradis skulle være nært forstående.

Stol du kun på dit Fadervor

© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Kirken den er et gammelt hus

1

Stol du kun på dit Fadervor!
Lad dig derfra ej forlokkes.
Himmel og jord engang forgår,
aldrig dog Fadervor rokkes;
det er Guds ord i barnemund,
klippe og skjold i farens stund,
pant på Guds-faderligheden.

2

Agt det kun vel: I Jesu navn
bedes det må alle dage
som af et barn i Jesu favn,
der kan hans kærlighed smage,
føler det på sig, alt hans håb
fødtes af troen i hans dåb,
vokser med Jesus den lille.

3

Kom så i hu med mund og hånd,
at »Herre Jesus« det rette
læres kun af den Helligånd,1
hvem alle dårer forgætte!2
Han ånder liv i Jesu navn,
han lægger os i Jesu favn,
lægger hans bøn os i munden.

4

Beder du så dit Fadervor,
Ånden med Faderens stemme
hjemler dig Jesu børnekår,
så i Guds hus du har hjemme;
thi kun Guds ægte børn har mund
til uden tant af hjertens grund
Gud deres Fader at kalde.

Joh 16,23-28

N.F.S. Grundtvig 1855.

 

God Storbededag.

VH

Uffe Kærup.