Kirkebil

Beboere i Hjallese sogn, som har besvær med transporten til og fra Hjallese Kirke, kan, gratis, rek

virere kirkebil til alle gudstjenester og sogneaftener.

Menighedsrådet vedtog den 23. november 2022, som en forsøgsordning, der løber et år, at sognebåndsløsere som er bosat i Odense Kommune også kan bestille kirkebil til gudstjenester og sogneaftener.

Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til kirkekontoret, tlf. 66 15 25 20, senest fredag kl. 12.00 for gudstjenester og senest kl. 13.00 dagen før en sogneaften.