Højmesse - Liturgi i Hjallese Kirke

Højmesse - Liturgi i Hjallese Kirke

Præludium

Indgangsbøn

Salme

(Dåb)

(Dåbssalme)

Hilsen + Svar: “Og Herren være med dig!”

(Kyrie i fastetiden og Kyrie & Gloria = fra Påskedag og i påsketiden)

Indledningskollekt + Svar: Amen

Læsning fra GT (slutter med Amen)

Salme

Læsning fra NT/epistel (slutter med: “Lad os bekende vor kristne tro!”)

Trosbekendelsen (synges)

Salme

Evangelielæsning (begynder med “I Faderens og Sønnens...” “Dette hellige evangelium skriver evangelisten xx + Svar: “Gud være lovet for sit glædelige budskab.”) Derefter læses ev.

Prædiken + lovprisning + meddelelser + apostolsk velsignelse

Salme

Kirkebøn (herefter + Svar: Amen)

Korvers (for at adskille kirkebøn og nadverritual)

Nadverritual C (a la Hjallese):

Opløft jeres hjerter...

Bøn: Vi takker og lover dig...

Helligsangen (med orgel)

Velsignet være han...

Svar: Hosianna i det højeste!

Bøn: Lovet være du... (minus Amen til sidst)

Fadervor (siges af menigheden direkte efter den tidligere bøn.) (Amen siges af menigheden.)

Indstiftelsesord

O du Guds Lam! V. 3 (lige efter indstiftelsesord)

Uddeling + bortsendelsesord + fredsønske (efter hvert bord)

Herefter annoncerer præsten (“Vi synger sidste vers af nr. xx”): 1 vers af nr. xx.

Bøn + Svar: Amen

Velsignelse + Svar: 3 x Amen

Salme

Udgangsbøn

Postludium