Begravelse

Man er altid velkommen til at kontakte præsterne med det samme, når et dødsfald indtræffer. 

En begravelsesforretning kan være behjælpelig med at ordne dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. 

Anmeldelsen skal foretages senest to hverdage efter dødsfaldet. 

Tid og sted aftales med den præst, der skal foretage bisættelsen eller begravelsen.

Vi bruger Den Danske Salmebog til højtideligheden. Præsten hjælper gerne med at vælge salmer til bisættelsen eller begravelsen.