Beskrivelse af kirkens gudstjenester

Højmessen

Højmessen er den traditionelle gudstjeneste i Den Danske Folkekirke, hvis opbygning har linjer helt tilbage til de første kristne menigheders gudstjenester.

Særligt for højmessen er:

    • at der er mulighed for både dåb og nadver,

    • at der er en fast liturgi, der følger Den Danske Alterbog, som er autoriseret ved kgl. resolution,

    • og at højmessens intension er at samle alle mennesker, ung, gammel, høj og lav.

Højmessen bygger på det glædelige, kristne budskab om Jesu død og opstandelse, som er kirkens fundament, og den må betegnes som det åndedræt, som giver kirken liv ugen igennem.

I Hjallese Kirke finder højmessen som udgangspunkt sted søndag kl. 10.00.

 

Familiegudstjenester

Familiegudstjenesten er bygget op som en højmesse, dog i en mere enkel og kortere form. Det er en gudstjeneste, der er målrettet mindre børn og familier, ja, børn i alle aldre.

Eksempler på forskellige familiegudstjenester i Hjallese Kirke:

Lørdagsfamiliegudstjenester med mulighed for dåb

Spaghettigudstjenester (3 onsdage om året kl. 17.00).

Familiegudstjeneste som afslutning på skoleprojekter (onsdag kl. 17.00)

Babysalmesangsafslutning / Kravlegudstjeneste (ved holdafslutning og typisk onsdag formiddag kl.10.00)

 

Aftengudstjenester

Aftengudstjenesten er en kortere hverdagsgudstjeneste, ofte som optakt til en sogneaften. Disse finder, som oftest sted, torsdage kl. 19.00.

 

Musikgudstjenester

Musikgudstjenesten er en gudstjeneste, der igennem musik, korsang, fællessang, tekst og bøn formidler det glædelige budskab, som evangeliet er. Ofte har musikgudstjenesten et særligt tema, f.eks. Hjallese Kirkes Alle Helgens musikgudstjeneste (Alle Helgens dag kl. 16.00) og kyndelmissemusikgudstjenesten (en hverdag ultimo januar/primo februar kl. 17.00) Efter disse gudstjenester er der, som oftest, et fælles måltid og social samvær.