Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådsmøder

 

Dagsorden for menighedsrådsmøde den 27. september 2023

 

 

Beslutning/godkendelse/bemærkninger

 1. 1. Velkomstsang

   

  1.  Godkendelse af dagsorden

   

  1.  Økonomi

  Endelig godkendelse af regnskab 2022, revisors påtegning og revision protokollat.

  Kom med ideer til besparelser 2024. Jvf. Notat fra provstiet: 132000 kr. i forhold til 2023

  1. Lukket møde (når aktuelt)

   

  1. Skrivelser og efterretningssager

  Notat om beskæring af driftsrammen 2024. 132000

  1. Nyt fra forretningsudvalget

  Mødedatoer for MR-møder 2023: 31/1,28/2,20/3,24/4 og 29/5

  1.  Nye stole

   

  1.  

   

  1.  

   

  1. Økonomiudvalget

   

  1. Kontaktperson

   

  1. Kirke- og præstegårdsudvalg

  Kirkesyn 28. september kl.10

  Opvaskemaskine.

  1. Kommunikationsudvalg

   

  1. Aktivitetsudvalg

   

  1. Kollektudvalget

  Kollektplan til godkendelse.

  10. Siden sidst, herunder

  nyt fra medlemmerne

  Evaluering af jubilæumsfejring.

  Tiltag i forbindelse med nye boligområder.

  11. Eventuelt

  Oplæg vedr. liturgi flyttes fra oktober mødet til november.

  12. Afslutningssang