Referat af menighedsrådsmøde den 24. maj 2023

 

Dagsordenspunkt

Beslutning/godkendelse/bemærkninger

  1. Velkomst

  DDS 290, 4 første vers.

  1. Godkendelse af dagsorden

  Dagsorden godkendt. Tilføjet emne under punkt 5.

  1. Økonomi

  Vi er kommet godt ud af april.

  1. Lukket møde (når aktuelt)

  Intet lukket møde.

  1. Skrivelser og efterretningssager

  - Depot på 56.800 kr. – arv i form af aktier, som er øremærket til udsmykning. Beløbet ligger i Stiftet sammen med fundatsen og Stiftet skal søges om frigivelse, når pengene skal bruges.

  1. Nyt fra forretningsudvalget

  - Forslag til datoer for kommende menighedsrådsmøder: 23/8 – 27/9 – 25/10 og 22/11. Datoer godkendt.

  - Drøftelse af st. Bededag. Punktet udsættes til næste møde.

  - Drøftelse af liturgi. Tages op på næste møde, evt. i september. Man kan forberede sig til snakken ved at læse i salmebogen side 808, hvor ændringer i liturgien står beskrevet. Et kvarters oplæg fra præsterne.

  Forslag om sogneaften om liturgi.

  1. Nyt fra præsterne

  -Årets konfirmander er afsluttet og nye er begyndt at tilmelde sig.

  -Pinseprojekt er under opsejling. Over 100 børn fra sognets 6. klasse deltager. Projektet afrundes ved friluftsgudstjeneste søndag den 11. juni.

  1. Nyt fra udvalgene:

   

  1. Økonomiudvalget

  Ønsker til budget 2024 inden 15 juni. Der er ingen ønsker.

  1. Kontaktperson

  13. juni er der kursus i samarbejde og kommunikation kl. 9.00 til 15.00 for medarbejdere og menighedsråd.

  1. Kirke- og præstegårdsudvalg

  - Opvaskemaskine. Repræsentant fra Ken har været på besøg og besigtiget forholdene. Der skal ikke laves en masse ændringer i køkkenet. Kostpris ca. 50.000 kr. Udvalget arbejder videre sammen med kirketjeneren om en god løsning.

  - Nye stole. Der arbejdes videre med en løsning.

  - Kirkegænger har gjort opmærksom på, at teleslyngen ikke virker inde ved væggene. Problemet skal udbedres.

  - Havetraktor i præstegården virker igen. Der er nu 3 græsklippere, der virker.

  1. Kommunikationsudvalg

  1. korrektur af Sognenyt er på vej ud.

  1. Aktivitetsudvalg

  - Offentligt menighedsmøde den 13. august. Friluftsgudstjenste den 11. juni

  - Sogneudflugt den 25. august til Augustenborg Kirke og Gråsten slotshave. Frokost i Augustenborg. Spisning på Skamlingsbanken på hjemvejen.

  - Kirkens fødselsdag den 10. september.

  1. Kunst

   ”Golgata”. Det blev besluttet ikke at indkøbe skulpturen.

  1. Siden sidst, herunder

  nyt fra medlemmerne

  Voksenkoret har været på Bjørnemosen og synge med beboerne.

  1. Eventuelt

  Messehaglerne skal sendes til rensning. Ernst spørger Kirsten Thrane, hvor man kan få dem renset. Hun har været med til at sy dem. Merete spørger i Stiftet/Nationalmuseet.

  1. Afslutning

  DDS 290 sidste 3 vers.