Menighedsrådsmøder

 

Dagsorden for menighedsrådsmøde den 29. marts 2023

 

 

Beslutning/godkendelse/bemærkninger

   1. Velkomstsang

    

   1. Godkendelse af dagsorden

    

   1. Økonomi:

   Godkendelse af årsregnskab 2022.

   Budgetforslag inden 15/6

   5.   Lukket møde: ( når aktuelt)     

    

   6.   Skrivelser og efterretningssager

   Bispevielse

   Sidste møde aflyst

   7.   Nyt fra forretningsudvalget

            

    

   10.    Nyt fra præsterne

    

   11.    Nyt fra:

   - økonomiudvalg

    

   - kontaktperson

    

   - kirke- og præstegårdsudvalg

   Opslagstavle i bagindgangen

   Skulptur Golgata

    

          - kommunikationsudvalg

    

   - aktivitetsudvalg

   Sogneindsamlingen i år. 

   - visionsudvalg

    

   12.    Siden sidst, herunder nyt fra medlemmerne

    Højskoledag

   13. Eventuelt

    Jubilæumsfejring 11/9

   14. Afslutningssang